Прес-реліз

В університеті пройшла VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Інформаційні технології в освіті та науці”

 

 23-24 квітня 2014 року на базі факультету інформатики, математики та економіки Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відбулася VІI Всеукраїнська науково-практична конференція “Інформаційні технології в освіті та науці”. Метою проведення конференції було обмін думками та результатами досліджень між науковцями, які займаються створенням, впровадженням та використанням інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі та економічній сфері.

У роботі конференції прийняли участь науковці із Інституту програмних систем НАН України (м. Київ), Бердянського державного педагогічного університету, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Запорізького національного університету, Криворізького національного університету, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Сумського державного університету, Софійського Технічного університету (ІПФ-Слівен, Болгарія).

Конференція передбачала пленарне та секційні засідання за такими напрямками: «Сучасні інформаційні технології у теорії та практиці вищої та середньої освіти», «Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання у природничо-математичних та гуманітарних науках», «Використання Інтернет-технологій в освіті та науці», «Інформаційні технології в соціально-економічних науках», «Інтелектуальні інформаційно-аналітичні технології та онтологічний аналіз в освіті та науці».

Урочисте пленарне засідання розпочалося 23 квітня о 10.00 у конференц-залі головного корпусу університету. Очолював конференцію доктор філософських наук, професор Валентин Молодиченко, який у своєму вітальному слові звернув увагу на широкому впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, науці, економіці та інших сферах діяльності людини.

 Всі доповіді були цікавими та різнобічними, які стосувалися як світу в цілому, так і вирішення конкретних питань при викладанні природничо-математичних та економічних дисциплін. Так, професора Єремєєв В.С. у ході своєї доповіді показав залежність інформації та енергії у природі, професор Кушнарьов А.С. наголосив на значенні пристроїв для віртуалізації у науці та освіті, професор Елькін М.В. торкнувся окремих питань щодо використання інформаційних технологій у підготовці магістра. У цьому році вперше на конференції були розглянуті актуальні питання використання та впровадження інтелектуальних систем, зокрема онтологій, у наукові та практичні сфери. У цьому контексті досить цікавлю та ґрунтовною була доповідь доцента Рогушиної Ю.В., яка повідомила про онтологічний аналіз в науці та освіті. Також цікавою була доповідь доцента Осадчої К.П. про дистанційні технології навчання у процесі викладання технічних дисциплін та доцента Шарової Т.М., яка повідомила про досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні філологічних дисциплін.

Дві доповіді відбулися в онлайн-режимі, що тільки підкреслило формат конференції. Евген Модло повідомив про розробку системи компетенцій бакалавра електромеханіки в моделюванні, а гість з Болгарії, професор Стефка Недєльчева, завідувач кафедри «Електротехніка, електроніка та автоматика» Технічного університету-Софія (м. Слівен) запропонувала нашим ВУЗам співробітництво у русі наукових розробок. Всього на пленарному засіданні було заслухано 13 доповідей, які розкривали окремі аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні та науці.

24 квітня конференція продовжилася у форматі секційних засідань, де всі учасники конференції мали змогу виступити із своїми доповідями. У ході обговорень були отримані конкретні висновки, які можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях.

Всі учасники конференції отримали сертифікати та програми роботи конференції. Видання збірника матеріалів конференції відбудеться протягом місяця з дня конференції.

 Інформацію підготовлено – доцентом Шаровим С.В.

 

You have no rights to post comments